Kategorier
Renovering

Trapphusrenovering som bevarar det tidstypiska i byggnaden

Är du fastighetsägare och ska renovera upp en äldre byggnad? Var varsam med vilka val du gör vid en trapphusrenovering så att det tidstypiska bevaras.

Om du någonsin stigit in i ett riktigt vackert trapphus, med genomtänkt arkitektur och fina detaljer, så vet du nog vad det gör för helhetsintrycket av byggnaden. Särskilt äldre byggnaders trapphus, med tidstypisk utformning, har förmågan att etsa sig fast i minnet hos de som går in i det och väcka en önskan att bo i huset.

Är du fastighetsägare till en äldre byggnad vars trapphus börjar bli slitet och nedgånget så ska du tänka på att vara varsam vid renoveringen av det så att inte det tidstypiska förloras. Det är lätt hänt att man i sin iver att modernisera och fräscha upp glömmer bort att bevara det personliga i huset. Men den stil som passar i ett modernt, nybyggt hus passar inte lika väl i en äldre byggnad.

Trapphusrenovering i enhetlig stil

Något annat att tänka på är att de som väljer att flytta in i en äldre byggnad ofta har andra preferenser än de som väljer nybyggnationer. Medan den senare gruppen kanske föredrar ljusa färger, raka linjer och sparsmakat kanske den förra föredrar mer detaljer och utsmyckningar. Att göra fel val vid renoveringen av trapphuset kan skrämma bort potentiella köpare.

Om du tar kontakt med ett företag som specialiserar sig på trapphusrenoveringar kan de hjälpa dig planera renoveringen så att byggnadens stil bevaras samtidigt som en nödvändig uppfräschning och modernisering av trapphuset görs.

Mer information kring trapphusrenovering, klicka här: trapphusrenoverarna.se