Kategorier
Mätning

Så fungerar en vibrationsmätning

Utförs det sprängningar i närheten? En byggnad är inte alltid byggd för att kunna klara av vibrationerna som uppstår. Gör en vibrationsmätning för er säkerhet.

Olika byggnader är olika bra på att hantera vibrationer. Om det pågår ett bygge nära er, där de spränger så att vibrationer uppstår, så kan det vara skönt att veta att er byggnad inte kommer att kollapsa. Det samma gäller vid pålning och andra markarbeten. Därför gör man en vibrationsmätning, för att se till så att alla vibrationer håller sig inom vissa gränsvärden.

Att känna till vilka hus som är extra känsliga för vibrationer är en hel vetenskap i sig. Det handlar mycket om huruvida ert hus är byggt på lera eller berg, och hur konstruktionen ser ut. Men faktum är att till och med fasaden spelar roll. En fasad i trä är mycket mer hållbar än ett hus med putsad fasad som har suttit i många år.

Vem ska kontakta ett företag för vibrationsmätning? Är det ni som äger huset eller ni som jobbar med markarbetet? Det är såklart arbetarnas ansvar att se till så att vibrationer och andra skadliga ljud ligger på rätt nivå, och det är därför bäst att alltid kontakta ett företag som utför vibrationsmätning innan ni sätter igång.

Företag för vibrationsmätning kan hjälpa till

En riskanalys måste utföras för alla projekt. Det gäller små saker som att förutsäga snubbelrisk på grund av kablar som ligger i en korridor, eller att använda skyddsglasögon ifall något kommer flygande. Det gäller såklart också vibrationer från sprängning och pålning, hur många hus som ligger i närheten och hur mycket varje hus klarar av.

Det är inte bara innan projektet som man måste göra analyser. Även efter utfört arbete är det viktigt att kontrollera tak, väggar och grunder så att ingenting har ändrats, och så att alla i närheten kan fortsätta att leva säkert. Det handlar inte om ett enstaka projekt, det handlar om människors liv i många år framöver.

Om ni känner att ni behöver hjälp med projektledning så är det ett utmärkt val att använda er av ett företag som är van att jobba med riskfyllda projekt, och som vet var man behöver sätta in extra säkerhet.

Mer information samt tips om vibrationsmätning kan du hitta på hemsida: vibrationsmätningar.se