Kategorier
Solceller

Installera solceller – ett hållbart och ekonomiskt val

Genom att installera solceller kan man bidra till en mer hållbar framtid och samtidigt göra ekonomiska besparingar. Låter det intressant? Läs mer här.

Att ta steget mot att installera solceller på taket är inte bara en investering i miljön utan även i den egna ekonomin. Med tiden minskar elräkningen och i vissa fall kan överskottet av producerad el säljas vidare till elnätet. Detta system, känt som nettomätning, gynnar både solcellsanvändare och elnät.

Det beror på att det bidrar till en stabilare elproduktion och distribution. Trots att installationen kan vara kostsam, visar kalkyler över tid hur investeringen betalar tillbaka sig själv genom minskade energikostnader.

Att tänka på vid installation av solceller

Att installera solceller är inget man bara gör sådär. Det krävs noggranna förberedelser för att maximera effektiviteten och lönsamheten. Innan installationen är det viktigt att genomföra en noggrann utvärdering av takets läge och kondition. Bäst är det om taket vetter mot söder och inte skuggas av träd eller intilliggande byggnader.

Viktigt är också valet av solceller och system. Det måste ha en kapacitet som lever upp till hushållets energibehov. Det finns olika typer av solceller med varierande effektivitet som bör matchas mot klimatet och takets specifika förhållanden. Efter installationen är regelbundet underhåll avgörande för om systemet ska fungera optimalt under hela dess livslängd. En årlig kontroll rekommenderas för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem.

Kategorier
Solceller

Solceller i Örebro bidrar till en mer hållbar framtid

Solceller i Örebro omvandlar solens energi till grön el. Det gör de genom att reagera elektriskt i skiktet som finns mellan fram- och baksidan på cellerna.

Vid nitton års ålder byggde den franske sedermera fysikern Edmond Becquerel världens första solcell. Det var i början av artonhundratalet. Året var närmare bestämt 1839. Han satt i sin fars laboratorium och skapade allt detta som blev grunden till det nuvarande systemet.

Nästan etthundra år senare finns det solceller mer eller mindre överallt. På ängar, i hagar, på odlingsmark, till och med på tak sitter dessa parker av solceller och solpaneler för att det ska gå att fånga solens strålar och omvandla dem till elektricitet.

Solceller i Örebro gör staden till ett fält av grön energi

Ju fler solceller i Örebro som installeras, desto grönare el kan staden förse sina invånare med. Om var och en gör vad den kan för att minska på de fossila källorna till el kan det kanske bidra till ett friskare samhälle.

Det innebär att man ser över sin förbrukning och tar sig en funderare på om man verkligen behöver ha alla de prylar som drivs av elektricitet. Det går att klara sig på lite mindre el men det är mycket som ska till för att täcka en hel stads energibehov.

Solceller omvandlar ljusets energi i Örebro

Det är ingen idé att förneka att solceller i Örebro kommer göra nytta på flera sätt. En solcell är en så kallad elektronisk anordning. Den omvandlar energin från ljuset till elektricitet. Enkelt och direkt med hjälp av den lilla solcellseffekten.

En solcell kallas även för en fotovoltaisk cell. Dessa solceller är lik en fotoelektrisk cell som reagerar på ljus. Det kan yttra sig i alla möjliga varierande egenskaper. Till sist är det i alla fall energi från solen som kommer ut i form av ren grön energi, till allas glädje.