Kategorier
Solceller

Installera solceller – ett hållbart och ekonomiskt val

Genom att installera solceller kan man bidra till en mer hållbar framtid och samtidigt göra ekonomiska besparingar. Låter det intressant? Läs mer här.

Att ta steget mot att installera solceller på taket är inte bara en investering i miljön utan även i den egna ekonomin. Med tiden minskar elräkningen och i vissa fall kan överskottet av producerad el säljas vidare till elnätet. Detta system, känt som nettomätning, gynnar både solcellsanvändare och elnät.

Det beror på att det bidrar till en stabilare elproduktion och distribution. Trots att installationen kan vara kostsam, visar kalkyler över tid hur investeringen betalar tillbaka sig själv genom minskade energikostnader.

Att tänka på vid installation av solceller

Att installera solceller är inget man bara gör sådär. Det krävs noggranna förberedelser för att maximera effektiviteten och lönsamheten. Innan installationen är det viktigt att genomföra en noggrann utvärdering av takets läge och kondition. Bäst är det om taket vetter mot söder och inte skuggas av träd eller intilliggande byggnader.

Viktigt är också valet av solceller och system. Det måste ha en kapacitet som lever upp till hushållets energibehov. Det finns olika typer av solceller med varierande effektivitet som bör matchas mot klimatet och takets specifika förhållanden. Efter installationen är regelbundet underhåll avgörande för om systemet ska fungera optimalt under hela dess livslängd. En årlig kontroll rekommenderas för att snabbt kunna åtgärda eventuella problem.