Kategorier
Bygg

Ingen leverans utan en travers

Att arbeta med lyft och med leveranser är ett roligt men utmanande arbete. Man är en del i en kedja som måste fungera. Rejäla maskiner behövs och en bra travers är grunden för många industrier.

Arbete inom industrin kan betyda många olika saker. Det handlar om allt ifrån att sköta datorstyrda maskiner till att lyfta och bära. I många fall krävs hantverksskicklighet och andra gånger mer råstyrka. Vi människor har dock våra gränser vad gäller lyft.

När våra kroppar inte längre klarar tyngden av storsäckar eller andra produkter kan vi falla tillbaka på vår förmåga att hitta smarta och tekniska lösningar. Travers, telf och lyftkrok är idag självklarheter på många ställen men det är vi människor som kommit på dem. Idag är en travers en självklarhet men naturligtvis har det inte alltid varit så.

Rätt travers till rätt uppgifter

För den insatta och erfarna är det också självklart att olika traverser fungerar mer eller mindre bra i olika sammanhang. På den mindre industrin finns andra förutsättningar än i hamnen på containeranläggningen. Här skiljer sig inte bara traverser åt, utan frågan om vad för slags telfer man väljer är intressant.

Generellt sett brukar man rekommendera en kättingtelfer när man inte behöver alltför mycket lyftkapacitet. Handlar det om större tyngder än runt tio ton ska man ha en lintelfer. Båda typerna fungerar bra i sina sammanhang.

Traversen är oumbärlig i de flesta sammanhang där stora och tunga laster ska lyftas och flyttas. Att välja rätt är viktigt.