Kategorier
Målning

Linjemålning på asfalt för tydliga markeringar

Börjar vägens mittlinjer suddas ut? Behöver parkeringsrutan göras om? Anlita en certifierad firma så att linjemålningen utförs med godkända maskiner och miljövänliga färger.

Det finns många platser i utomhusmiljön som ställer krav på tydliga markeringar. Givetvis förväntar vi oss att vägar har synliga linjer som gör att säkerheten är maximal. Det gäller både i det offentliga vägnätet och på privata vägar. För ökad trygghet i trafiken ska övergångsställen och stopplinjer synas klart och tydligt. Andra platser kan vara parkeringsrutor utanför affärer och kontor som ska ha tydliga linjer och markeringar. Det ska framgå om parkeringsplatsen är avsedd för personbilar, handikappade eller motorcyklar.

Linjemålning för en kreativ skolmiljö

Anlita en expert på linjemålning för att skapa en kreativ och lustfylld utomhusmiljö för skolbarnen. Det är faktiskt bara fantasin som sätter gränser för hur detta kan göras. Tänk bollplaner och lekhagar. Tänk färger och utmaningar. Interaktiva markmålningar som lockar fram leklust och glädje hos barnen. När du anlitar specialister på linjemålning så får du inte bara experter på själva arbetet, utan även ett bollplank som är med i hela processen. Med många års erfarenhet från liknande projekt så kan en specialist på linjemålning bidra med både kompetens och nya idéer som ni kanske själva inte hade tänkt på. Självklart så används bara miljövänliga färger när skolgården förvandlas till en plats som gör att eleverna längtar efter rast. Alla maskiner är moderna och arbetet utförs med säkerheten i fokus. Ta tillfället i akt och förnya skolgården för allas välmående.