Kategorier
Renovering

Miljövänlig fasadrenovering i Göteborg

Det är viktigt att tänka miljövänligt när det är dags för en fasadrenovering i Göteborg, från rivning och sanering och ända till montage och målningsarbete.

När det är dags för en fasadrenovering är det lätt att vara noga med vilka material som ska användas så att det blir så miljövänligt som möjligt. Men det finns sådant som är lika lätt att missa om man inte tänker efter noga under alla steg i renoveringen.

Många hus som fortfarande står pall och används är byggda under perioder då det fanns helt andra typer av material i omlopp. Det var till exempel vanligt att använda sig av extra tåliga fasad- och takmaterial av asbest när det rörde sig om hus som låg nära kusten. Material som man numera vet är mycket farliga för hälsan.

Vid en fasadrenovering är det därför mycket viktigt att ta reda på vilka material det är som använts. I vissa fall kan det vara så pass illa att den som renoverar behöver ta hjälp av en speciell saneringsfirma för att ta bort och hantera farligt material. Det kan även vara så att delar av fasaden måste tas bort just därför att den innehåller farliga ämnen.

Fasadrenovering på rätt sätt

Då en fasadrenovering utförs finns ett önskemål om att få en snygg, hållbar och tålig fasad som kommer att hålla i så många år som möjligt innan en ny renovering krävs. Av den anledningen är det klokt att inte spara på krutet utan att använda riktigt bra material och utföra alla åtgärder på ett korrekt sätt.

Eftersom det kan vara mycket tidskrävande och tungt att utföra en fasadrenovering är det också lätt hänt att det kan slarvas och kapas lite hörn i utförandet. Men den som är klok vet att det bara innebär att det kommer krävas en fasadrenovering snabbare än om allt gjort korrekt med en gång.

I Göteborg är det många som tänker på miljön lite speciellt idag. Därför går det att få hjälp med renoveringen av yrkespersoner som är noga med att använda miljövänliga material. Du kan även få råd och hjälp vid besök hos en bra bygghandel.